Marian Stala

 

Marian Stala
Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce
Lublin 2016

 

Oddalanie się od awangardy i kształtowanie nowego ładu w poezji to najogólniejszy, nadrzędny temat tej książki. Do szkiców o poetach współtworzących centralny nurt polskiej poezji po roku 1970 dodałem kilka tekstów o innym charakterze. Pośród nich najważniejszy dla mnie samego jest ten, który nosi tytuł „W stronę Lemanu”. Nie wiem, czy trzeba uzasadniać podziw dla lozańskiej liryki Mickiewicza... Jeśli to konieczne: sięgnięcie po te wiersze, tak bliskie wielu współczesnym poetom (w tym: Przybosiowi i Miłoszowi...) było dla mnie próbą odnalezienia tonu, uchwycenia punktu, który jest tak niewątpliwy, iż pozwala spokojnie patrzeć na rozgwar głosów dobiegających ze współczesności.

Marian Stala 

PDFkindleepub

 

  pełna fiszka publikacji