Julia Hartwig

Strony Poezji. Dopowiedzenia: Julia Hartwig

 

Dopowiedzenia: Julia Hartwig (całość rozmowy)

 

 

Apollinaire, Guillame

Dzieciństwo 

Hartwig, Edward

Iwaszkiewicz, Jarosław

Kałużyński, Zygmunt

Międzyrzecki, Artur

Miłosz, Czesław

Obory

Poezja [miesięcznik]

Prasa przedwojenna

Prasa przełomu wieków

Pruszyński, Ksawery

Przyboś, Julian

Szkoła im. Unii Lubelskiej

Tajne nauczanie

Zwierzęta

 

 pełna fiszka publikacji

 biogram Julii Hartwig