Piotr Matywiecki

Strony Poezji. Dopowiedzenia: Piotr Matywiecki

 

Dopowiedzenia: Piotr Matywiecki (całość rozmowy)

 

Antologia poezji "Od początku"

Biblioteka UW

Bycie poetą

Dzieciństwo

Fotografia cierpienia

Geller, Maciej

Karnawał "Solidarności"

Konopnicka, Maria

Mandalian, Andrzej

Marzec 1968

Najważniejsza książka "Kamień graniczny"

Peiper, Tadeusz

Poezja

Przyboś, Julian

Radio

Rodzice

"Tygodnik literacki"

Warszawa

Węgry 1956-1958

Wezwanie

Wieś

Wolnomularstwo

Zwierzęta

 

 

 pełna fiszka publikacji

 biogram Piotra Matywieckiego