Studio Brama

Studio Brama: Miasto Poezji 2019

Jacek Podsiadło rozmawia z twórcami i uczestnikami Miasta Poezji w Lublinie

 

Intro: rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem

 

Siła złego na jednego: rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem

 

Taniec z gwizdami: rozmowa z Pawłem Próchniakiem

 

Mimo zmiennej pogody: rozmowa z Marią Brzezińską

 

Z kamerą przez świat: rozmowa ze Sławomirem Hornikiem

 

Warto rozpaczać: rozmowa z Marcinem Baranem i Marcinem Sendeckim

 

Z pasją, ale i z kulturą: rozmowa z Piotrem Mitznerem

 

Cień samego siebie: rozmowa z Jackiem Bierutem

 

Dzień dziadka czyli sen seniora: rozmowa z Jackiem Podsiadłą

 

Maj miesiącem poezji: rozmowa z Markiem Danielkiewiczem