Akt urodzenia

 

Akt urodzenia

 

 

urodzonemu w transporcie

przypadło mi miejsce śmierci

 

kult jednostki

miar

i wag

 

jednostki wojskowej

 

paraliż postępowy

postęp paraliżujący

 

codziennie słucham

ostatnich wiadomości

 

żyję

na miejscu śmierci

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 24

 

 

przypis autora

 

Wiersz zdjęty przez cenzurę z tomiku pod tym samym tytułem (1969).