Ale nade wszystko

 

Ale nade wszystko

 

 

Modlę się

ubogimi słowami

aby zniknęły głód, kalectwo,

niezawinione choroby i cierpienia;

 

ale nade wszystko,

o, Wszechmogący Początku,

Który obarczyłeś nas wolnością,

nam samym pozostawiając do rozstrzygnięcia

wszystkie nasze ludzkie i nieludzkie sprawy,

 

o, Wszechmogący,

Którego Imienia

nie ośmielam się wzywać,

 

raczej uśmierć mnie,

niż gdybym kiedykolwiek,

w imię jakiejkolwiek wiary

musiał zabijać,

 

pozbaw mnie mowy,

gdybym kiedykolwiek,

w imię jakiejkolwiek prawdy

 

chciał się wywyższać.

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 168