Bibliografie

 

PODMIOTOWA

 

tomy poetyckie

wybory wierszy

wiersze humorystyczne

krytyka literacka, eseistyka

prace redakcyjne

przekłady na język angielski

antologie przekładów z języka angielskiego na polski

przekłady z języka angielskiego na polski

przekłady poezji humorystycznej oraz wierszy dla dzieci

przekłady z języka rosyjskiego na polski

przekłady z języka litewskiego na polski

przekłady z języka włoskiego na polski

inne publikacje

 

PRZEDMIOTOWA

 

książki

monograficzne zeszyty czasopism

monografie wybranych zagadnień

studia i szkice

recenzje

varia


 BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

| wybór

  

tomy poetyckie

 

Korekta twarzy, Poznań 1968 (Wydawnictwo Poznańskie).

Jednym tchem, Warszawa 1970 (Orientacja).

Dziennik poranny, Poznań 1972 (Wydawnictwo Poznańskie).

Sztuczne oddychanie, Poznań 1974 (samizdat).

Sztuczne oddychanie, Londyn 1978 (Aneks).

Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976, Paryż 1977 (Instytut Literacki).

Ja wiem, że to niesłuszne, Warszawa 1978 (Niezależna Oficyna Wydawnicza).

Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu, Kraków 1980 (Krakowska Oficyna Studentów).

Atlantyda i inne wiersz z lat 1981-1985, Londyn 1986 (Puls).

Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986-1988, Paryż 1988 (Zeszyty Literackie).

Podróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta, Poznań 1994 (Wydawnictwo a5).

Chirurgiczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 1995-1997, Kraków 1998 (Wydawnictwo a5).

 

wybory wierszy

 

Wiersze prawie zebrane, Warszawa 1981 (Niezależna Oficyna Wydawnicza).

159 wierszy, Kraków 1990 (Znak).

Poezje wybrane, Warszawa 1990 (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).

Wybór wierszy i przekładów, Warszawa 1997 (Państwowy Instytut Wydawniczy).

Zimy i podróże. Lekcja literatury z Antonim Liberą, Kraków 1997 (Wydawnictwo Literackie).

 

wiersze humorystyczne

 

Zwierzęca zajadłość. Z zapisków zniechęconego zoologa, Poznań 1991 (Wydawnictwo a5).

Biografioły. Poczet 56 jednostek sławnych, sławetnych i osławionych oraz Appendix, umożliwiający człowiekowi kulturalnemu zrozumienie i zapamiętanie, o co chodzi w 7 podstawowych utworach W. Szekspira, Poznań 1991 (Wydawnictwo a5).

Zupełne zezwierzęcenie. Zeszyt znacznie zgryźliwszych, zakasujących złośliwością znany zbiorek „Zwierzęca zajadłość”, zapisków zniechęconego zoologa, Poznań 1993 (Wydawnictwo a5).

Bóg, Trąba i Ojczyzna. Słoń a sprawa polska oczami poetów od Reja do Rymkiewicza, Kraków 1995 (Znak).

Żegnam cię, Nosorożcze. Kompletne bestiarium zniechęconego zoologa, Warszawa 1995 (Świat Książki).

Geografioły. Notatki globtrottera-domatora, Warszawa 1998 (Prószyński i S-ka).

 

krytyka literacka, eseistyka

 

Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław 1971 (Ossolineum).

Ironia i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej, Warszawa 1973 (Czytelnik).

Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław 1974 (Ossolineum).

Etyka i poetyka, Paryż 1979 (Instytut Literacki).

Książki najgorsze (1975-1980) Kraków 1981 (Krakowska Oficyna Studentów)

Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej PRL, Paryż 1983 (Libella).

Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Londyn 1984 (Polonia).

Przed i po. szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Londyn 1988 (Aneks).

Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia po co i dlaczego się pisze, Londyn 1990 (Aneks).

Książki najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich, Poznań 1990 (Wydawnictwo a5).

Breathing Under Water, and Other East European Essays, Cambridge, Mass. – London 1990 (Harvard University Press).

Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem Małej Antologii Przekładów-Problemów, Poznań 1992 (Wydawnictwo a5).

Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji 1990-1992, pod red. K. Biedrzyckiego, Kraków 1993 (NaGłos).

Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji, w układzie i oprac. J. Tambor i R. Cudaka, posł. I. Opacki, Katowice 1995 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Pegaz zdębiał. Poezja nonsensu a życie codzienne: Wprowadzenie w prywatną teorię gatunków, Londyn 1995 (Puls).

Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970-1995, Kraków 1996 (Znak).

 

prace redakcyjne

 

Poeta pamięta. Antologia poezji świadectwa i sprzeciwu 1944-1984, wybór S. Barańczak, Londyn 1984.

W. Weintraub, O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie, oprac. i wstęp S. Barańczak, Kraków 1994.

J. Brodski, Pochwała nudy. Eseje, wybór i oprac., S. Barańczak, Kraków 1996.

S. Heaney, Zawierzyć poezji. Eseje, wybór i oprac. S. Barańczak, Kraków 1996.

B. Leśmian, Wybór poezji, wybór i posłowie S. Barańczak, Warszawa 1997.

 

przekłady na język angielski

 

R. Krynicki, Citizen R. K. Does Not Live. Poems of Ryszard Krynicki, Forest Grove, Ore. 1985 (wybór i tłumaczenie większości utworów, z C. Cavanagh).

„Spoiling Cannibals' Fun”. Polish Poetry of the Last Two Decades of Communist Rule, Evanston, Illi. 1991 (we współpracy z Clare Cavanagh).

W. Szymborska, View with a Grain of Sand. Selected poems, San Diego 1995 (wybór i przekład, z C. Cavanagh).

77 translations by Stanisław Barańczak and Clare Cavanagh from modern Polish poetry, Katowice 1995.

W. Szymborska, View with a Grain of Sand. Selected poems, London 1996 (wybór i przekład, z C. Cavanagh).

W. Szymborska, Nic dwa razy / Nothing Twice, Kraków 1997 (wybór i przekład, we współpracy z C. Cavanagh.

W. Szymborska, Poems. New and Selected (1957-1997), San Diego 1998 (wybór i przekład, we wspólpracy z C. Cavanagh).

J. Kochanowski, Laments, London 1995 (we współpracy z S. Heaneyem).

 

antologie przekładów z języka angielskiego na polski

 

Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, Warszawa 1982.

Zwierzę słucha zwierzeń. Małe bestiarium z angielskiego, Warszawa 1991.

„Z Tobą, więc ze Wszystkim”. 222 arcydzieła angielskiej i amerykańskiej liryki religijnej, Kraków 1992.

„Miłość jest wszystkim, co istnieje”. 300 najsławniejszych angielskich i amerykańskich wierszy miłosnych, Poznań 1993.

Fioletowa krowa. 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej od Williama Shakespeare'a do Johna Lennona, Poznań 1993.

Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci, Kraków 1993.

Od Walta Whitmana do Boba Dylana. Antologia poezji amerykańskiej, Kraków, 1998.

 

przekłady z języka angielskiego na polski

 

D. Thomas, Wiersze wybrane, Kraków 1974.

G. M. Hopkins, Wybór poezji, Kraków 1981.

E. E. Cummings, 150 wierszy, Kraków 1983.

U. K. LeGuin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, Kraków 1983.

J. Donne, Wiersze wybrane, Kraków 1984.

G. Herbert, Wiersze wybrane, Kraków 1990.

E. Dickinson, 100 wierszy, Kraków 1990.

J. Merrill, Wybór poezji, Paryż 1990.

W. Shakespeare, Hamlet, Poznań 1990.

W. Shakespeare, Romeo i Julia, Poznań 1990.

W. Shakespeare, Król Lear, Poznań 1991.

W. Shakespeare, Burza, Zimowa opowieść, Poznań 1991.

P. Larkin, 44 wiersze, Kraków 1991.

W. Shakespeare, Sen nocy letniej, Kupiec wenecki, Poznań 1992.

W. Shakespeare, Makbet, Poznań 1992.

W. Shakespeare, Dwaj panowie z Werony, Poskromienie złośnicy, Poznań 1992.

R. Herrick, 77 wierszy, Kraków 1992.

R. Frost, 55 wierszy, Kraków 1992.

Ch. Simic, Madonny z dorysowaną szpicbródką oraz inne wiersze, prozy poetyckie i eseje, Poznań 1992.

W. Shakespeare, Sonety, Poznań 1993.

W. Shakespeare, Juliusz Cezar, Poznań 1993.

W. Shakespeare, Jak wam się podoba, Poznań 1993.

W. Shakespeare, Otello, Poznań 1993.

A. Marvell, 24 wiersze, Kraków 1993.

T. Hardy, 55 wierszy, raków 1993.

J. Brodsky, Znak wodny, Kraków 1993.

P. Barnes, Czerwone Nosy, “Dialog” 1993, nr 1-2.

W. Shakespeare, Wiele hałasu o nic, Wieczór Trzech, Poznań 1994.

W.. Shakespeare, Komedia omyłek, Stracone zachody Miłości, Poznań 1994.

W. H. Auden, 44 wiersze, Kraków 1994.

S. Heaney, 44 wiersze, Kraków 1994.

W. Shakespeare, Koriolan, Poznań 1995.

T. Campion, 33 pieśni, Kraków 1995.

E. Dickinson, Drugie 100 wierszy, Kraków 1995.

E. Bishop, 33 wiersze, Kraków 1995.

W. Shakespeare, 100 słynnych monologów, Kraków 1996.

W. Shakespeare, Ryszard III, Poznań 1995.

S. Heaney, Ciągnąc dalej. Nowe wiersze 1991-1996, Kraków 1996.

W. Shakespeare, Tymon Ateńczyk, Kraków 1997.

J. Keats, 33 wiersze, Kraków 1997.

J. Brodsky, Wiersze ostatnie, Kraków 1998 (razem z K. Krzyżewską).

W. H. Auden, Tym czasom, “Dialog” 1998.

V. Nabokov, Blady ogień, Warszawa 1998 (we współpracy z M. Kłobukowskim).

W. Shakespeare, Wesołe kumoszki z Windsoru, Kraków 1998.

W. Shakespeare, Henryk IV, cz. I i II, Kraków, 1998.

W. Shakespeare, Henryk V, Kraków, 1999.

W. Shakespeare, Burza, Kraków, 1999.

W. Shakespeare, Sen nocy letniej, Kraków 2000.

H. Vaughan, 33 wiersze, Kraków 2000.

E. Dickinson, Wiersze wybrane, Kraków 2000.

W. Shakespeare, Wszystko dobre, co dobrze się kończy, Kraków 2001.

W. Shakespeare, Wieczór Trzech Króli, Kraków 2001.

W. H. Auden, Morze i zwierciadło, Tym czasom, Kraków 2003.

S. Heaney, Światło elektryczne, Kraków 2003.

 

przekłady poezji humorystycznej oraz wierszy dla dzieci

 

A. A. Milne, Nieposłuszna mama, Warszawa 1983.

T. S. Eliot, Koty, Kraków 1995.

Dr. Seuss, Słoń, który wysiedział jajko, Poznań 1995.

Dr. Seuss, Kot Prott, Poznań 1996.

E. Lear, Lewis Carroll, W. S. Gilbert, A. E. Housman, Hilaire Belloc, 44 opowiastki wierszem, Kraków 1998.

 

przekłady z języka rosyjskiego na polski

 

O. Mandelstam, Późne wiersze, Londyn 1977.

J. Brodsky, Wiersze i poematy, Warszawa 1979.

J. Brodsky, 82 wiersze i poematy, Paryż 1988.

 

przekłady z języka litewskiego na polski

 

T. Venclova, Rozmowa w zimie. Wybór wierszy, Paryż 1989.

 

przekłady z języka włoskiego na polski

 

L. Da Ponte, Dwa libretta do oper Mozarta: Don Giovanni, Wesele Figara, Poznań 1998.

 

inne publikacje

 

Z daremności prób zebrania wszystkich publikacji Stanisława Barańczaka zdawał sobie sprawę również sam – słynący z uważności – Stanisław Barańczak, czego dowodem może być fakt, że w najbardziej bodaj kompletnym CV, jakie sporządził – w Ameryce i po angielsku – znajduje się takie oto świadectwo bezsilności autora w stosunku do własnego dorobku:

 

About 75 major articles in Polish, American, English, Canadian, Mexican, Dutch and German scholarly periodicals and publications.

About 500 minor articles, essays, reviews, and interviews in Polish, American, English, French, German, Austrian, Russian, Ukrainian, Lithuanian, Czech, Slovak, Hungarian, Serbo-Croatian, Slovenian, Italian, Swedish, Dutch, Chinese and Japanese scholarly and literary periodicals and publications.

Poems translated into English, German, French, Italian, Spanish, Swedish, Dutch, Norwegian, Danish, Russian, Lithuanian, Czech, Slovak, Hungarian, Slovenian, Serbo-Croatian, Bulgarian, Chuvash, Chinese, Japanese and Hindu; published in periodicals and anthologies.

 

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

| wybór

 

Postać i twórczość Stanisława Barańczaka – jednego z najwybitniejszych poetów, tłumaczy i eseistów ostatniego półwiecza – otaczało duże zainteresowanie krytyki. O jego książkach pisali autorzy tak zasłużeni, jak Maria Janion, Stanisław Balbus, Edward Balcerzan, Tomasz Burek, Jerzy Kwiatkowski, Jacek Łukasiewicz, Tadeusz Nyczek, czy Marian Stala. Poniższe zestawienie obejmuje przede wszystkim książki indywidualne i wieloautorskie, monograficzne numery czasopism, ujęcia w większym lub mniejszym stopniu całościowe, a także niektóre recenzje książek poety.

 

książki

 

K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995.

J. Dembińska-Pawelec, Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka, Katowice 1999.

J. Kandziora, Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Warszawa 2007.

„Obchodzę urodziny z daleka…” Szkice o Stanisławie Barańczaku, pod red. J. Dembińskiej-Pawelec i D. Pawelca, Katowice 2007 (w tomie m. in.: L. Neuger, Uciekające imię; K. Kłosiński, Ponad podziałami; P. Śliwiński, Melancholik pod krawatem; P. Michałowski, „Szkoda, że cię tu nie ma”. Obcość i zadomowienie w poezji Stanisława Barańczaka; K. Pietrych, „[…] gdybym chciał wam powiedzieć to wszystko, o czym milczą”: doświadczenie choroby w „Chirurgicznej precyzji”; D. Opacka-Walasek, Artykulacje wzniosłości w poezji Stanisława Barańczaka; P. Wilczek, Translatorskie polemiki Stanisława Barańczaka).

D. Pawelec, Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Katowice 1992.

D. Pawelec, Czytając Barańczaka, Katowice 1995.

Poeta i Duch Wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2014 (w tomie m. in.: A. Poprawa, Międzyludzkie Barańczaka; A. Skrendo, Stanisław Barańczak – widma poezji; P. Bogalecki, Niepodjęta terapia Stanisława Barańczaka. Próba diagnozy postsekularnej; J. Orska, „Settembrini”; D. Pawelec, Wirpsza Barańczaka; A. Franaszek, W równoległych dwu otchłaniach; J. Grądziel-Wójcik, Architektura i duch wolności. Wokół cyklu „Kątem u siebie”; M. Jaworski, Implozja wiersza; P. Czwordon-Lis, Buffo i blues, terapia i bezsilność. Glosy o źródłach komizmu i źródłach powagi w „Piosenkach nie śpiewanych Żonie”; E. Rajewska, Pauza Barańczaka; B. Przymuszała, „Mówić płynnie…” – rytmy i zgrzyty w poezji Barańczaka; A. Czyżak, Kwestia wyboru; P. Próchniak, W kwestii tej nocy).

E. Rajewska, Stanisław Barańczak. Poeta i tłumacz, Poznań 2007.

 

monograficzne zeszyty czasopism

 

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, t. VI (XXVI): Barańczak – poeta lector, Poznań 1999 (tu m. in.: J. Wachowski, Pocztówka z Macondo – czyli kilka uwag o pamięci i performatywności przekładu; T. Mika, Pomiędzy mówieniem i pisaniem. O „mówionosci” Białoszewskiego; B. Judkowiak, E. Nowicka, W operze słowo jest także ważne: Barańczakowe „Wesele Figara”).

„Zeszyty Literackie” 2015, nr 1 (tu m. in.: A. Zagajewski, Zimowa podróż; A. Michnik, Żegnaj, Staszku; R. Gorczyńska, Staszek).

 

monografie wybranych zagadnień

 

R. Chojnacki, Od „mówienia wprost” do „nowej prywatności”. O poezji lat siedemdziesiątych, Warszawa 1984.

T. Cieślak-Sokołowski, Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, Kraków 2011.

J. Hobot, Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali (1968-1976), Kraków 2000.

J. Kozaczewski, Polska tradycja literacka w poetyce Nowej Fali. O poezji Stanisława Barańczaka, Juliana Kornhausera, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego, Kraków 2004.

„NaGłos” 1991, nr 4 (zeszyt poświęcony Nowej Fali).

T. Nyczek, Powiedz tylko słowo. Szkice literackie wokół „pokolenia 68”, Londyn 1985.

Określona epoka – Nowa Fala 1968-1993. Wiersze i komentarze, wybrał, ułożył i skomentował T. Nyczek, Kraków 1994.

M. Szulc-Packalén, Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych na przykładzie poezji S. Barańczaka, J. Kornhausera, R. Krynickiego i A. Zagajewskiego, Warszawa 1997.

B. Tokarz, Poetyka Nowej Fali, Katowice 1990.

 

studia i szkice

 

M. Baranowska, Barańczak, Krynicki i duch czasu, w: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1995.

W. Bolecki, Język jako świat przedstawiony. O wierszach Stanisława Barańczaka, w: idem, Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 1991.

C. Cavanagh, Zaciągając ręczny hamulec. Stanisława Barańczaka poety­ka wykorzenienia, przeł. T. Kunz, w: Życie w przekładzie, pod red. H. Stephan, Kraków 2001.

J. Drzewucki, Wierność nieufności, w: idem, Smaki słowa. Szkice o poezji, Wrocław 1999.

J. Drzewucki, Krótko mówiąc, Stanisław Barańczak, w: idem, Charakter pisma. Szkice o polskiej poezji współczesnej, Kraków-Warszawa 2015.

A.Hejmej, Słuchać i czytać. Dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej („Podróż zimowa” Stanisława Barańczaka), w: idem, Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2000.

A. Legeżyńska, Być blizną i raną, Wyspy wśród morza, w: idem, Gest pożegnania. Szkice o świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.

A. Legeżyńska, Wyspy wśród morza, w: idem, Gest pożegnania. Szkice o świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.

A. Libera, Zimy i podróże Stanisława Barańczaka, wstęp do: S. Barańczak, Zimy i podróże. Lekcja literatury z Antonim Liberą, Kraków 1997.

A. van Nieukerken, Stanisław Barańczak jako współczesny poeta metafizyczny, w: idem, Ironiczny konceptyzm. Współczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, Kraków 1998.

T. Nyczek, Wolność słowa, w: idem, Powiedz tylko słowo. Szkice literackie wokół pokolenia ’68, Londyn 1985.

 

recenzje

 

S. Balbus, Nowa twarz poetycka, „Życie Literackie” 1969, nr 23 (Korekta twarzy).

S. Balbus, „Sprzeczne zeznania na ten sam ogień”, „Twórczość”1973, nr 4 (Dziennik poranny).

M. Baran, Autoterapia Barańczaka, „Res Publika” 1988, nr 4 (Atlantyda i inne wiersz).

Głosy o „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka, „Zeszyty Literackie” 1995, nr 50 (wypowiedzi: J. Artysz, M. Bristiger, J. M. Kłoczowski, J. Kott, A. Libera).

M. Janion, Pastorał, kostur, kij, „Życie Warszawy” 1995, nr 60, dodatek: „Ex Libris”, nr 71 (Podróż zimowa).

J. Klejnocki, Widokówka z Lancetem (oraz kilka niezobowiązujących apostrof do Jana Szaketa), „Kresy” 1998, nr3 (Chirurgiczna precyzja).

[Z. Kruszyński] J. Kempiński, Na rogu Battle i Mielżyńskiego, „Zeszyty Literackie” 1988, nr 23 (Atlantyda i inne wiersze).

J. Kwiatkowski, Słowo Barańczaka, w: idem, Notatki o poezji i krytyce, Kraków 1975 (Dziennik poranny).

J. Łukasiewicz, Ja-zdanie, „Odra” 1990, nr 1 (Widokówka z tego świata).

T. Nyczek, „Jakieś Ty”, „Zeszyty Literackie” 1989, nr 23 (Widokówka z tego świata).

T. Nyczek, Strony obcości, w: idem, Emigranci, Kraków 1988 (Atlantyda i inne wiersze).

O „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka, „Zeszyty Literackie” 199, nr 65 (wypowiedzi: C. Cavanagh, A. Libera, T. Nyczek, J. Pilch, A. Piwkowska, W. Szymborska, B. Toruńczyk, T. Venclova).

M. Stala, Między Schubertem a cmentarzem samochodów. Nie tylko o jednym wierszu Stanisława Barańczaka, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 46 (Podróż zimowa).

M. Stala, Ten żart na śmierć i życie. (O jednej książce Stanisława Barańczaka), „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 4 (Chirurgiczna precyzja).

T. Walas, Między lingwistyką a metafizyką, „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 20 (Tablica z Macondo).

A. Zawada, Korekta myślenia, „Odra” 1970, nr 1 (Korekta twarzy).

M. Zawodniak, Świetna zabawa. (Uwagi o kompozycji „Widokówki z tego świata” Stanisława Barańczaka), „Teksty Drugie” 1995, nr 2.

J. Zieliński, Lekcja anatomii i listy do Pana Boga, „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 7 (Widokówka z tego świata).

T. Żukowski, Głos z „tamtego” świata, czyli Barańczak „sprzed” i „po”, „Czas Kultury” 1987, nr 4-5 (Atlantyda i inne wiersze).

 

varia

 

Stanisław Barańczak (1946-2014). A Tribute, w: witryna internetowa „Zeszytów Literackich”.

 

Piotr Śliwiński