Bibliografie

 

PODMIOTOWA

 

tomy poetyckie

arkusze poetyckie

almanach grupy „Próby”

szkice, eseje

przekłady

prace edytorskie

rozmowy

fotografie

varia

 

PRZEDMIOTOWA

 

książki

monografie wybranych zagadnień

opracowania bibliograficzne

studia i szkice

konteksty

varia 
 
BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

| wybór

 

tomy poetyckie

 

Akt urodzenia, Poznań 1969 (Wydawnictwo Poznańskie).

G. Panegiryk nagrobny, [Bytom] 1971 (samizdat).

Wszystko jest możliwe, Poznań 1973 (samizdat).

Organizm zbiorowy, Kraków 1975 (Wydawnictwo Literackie).

Nasze życie rośnie. Wiersze, Paryż 1978 (Instytut Literacki).

Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79, rysunki L. Sobocki, Kraków 1981 (Krakowska Oficyna Studentów).

Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79, [wyd. zmienione i poprawione], Kraków 1981 (ABC).

Jeżeli w jakimś kraju, rysunki J. Piotrowicz, Poznań 1982 (samizdat).

Jeżeli w jakimś kraju. Wiersze i apele, [wyd. zmienione], rysunki A. Kraska [Henryk Waniek], Warszawa 1983 (Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy).

Niewiele więcej i nowe wiersze, [wyd. zawiera cykl Jeżeli w jakimś kraju], rysunki J. K. Zieliński, Warszawa 1984 (Przedświt).

Wiersze, głosy, rysunki Z. Grzywacz, Poznań 1985 (samizdat).

Niepodlegli nicości. Wybrane i poprawione wiersze i przekłady, Warszawa 1988 (Niezależna Oficyna Wydawnicza).

Niepodlegli nicości. Wybrane wiersze i przekłady, Kraków 1989 (Znak).

Magnetyczny punkt. Wybrane wiersze i przekłady, Warszawa 1996 (CiS).

G. (Rekonstrukcja), Legnica 1999 (Fort Legnica).

Kamień, szron, Kraków 2004 (a5).

Kamień, szron, [wyd. uzupełnione i poprawione], Kraków 2005 (a5).

Przekreślony początek. Dwadzieścia dwa wiersze z lat 1965-2010, Wrocław 2013 (Biuro Literackie).

G. Panegiryk nagrobny, [reprint samizdatu z roku 1971], Kraków 2014 (MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej).

Haiku. Haiku mistrzów, Kraków 2014 (a5).

Wiersze wybrane, [wyd. przejrzane przez autora], Kraków 2014 (a5).

Wiersze wybrane, wydanie nowe, poprawione, wybór i układ autora, Kraków 2015 (a5).

Pęd pogoni, pęd ucieczki / Rekonstrukcja, rysunki A. Bereziański, Stronie Śląskie 2016 (Biuro Literackie).

 

arkusze poetyckie

 

Pęd pogoni, pęd ucieczki, Warszawa 1968 (suplement do: Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego Zrzeszenia Studentów Polskich).

Projekt organizmu zbiorowego, Poznań 1971 (druk powielany).

Drugi projekt organizmu zbiorowego, Warszawa 1973 (wkładka do: „Nowy Wyraz” 1973, nr 9).

Nasze życie rośnie. Wiersze ulotne, Poznań 1975 (Witryna Poetycka Okręgowego Komitetu Studenckiego „Od Nowa”, druk powielany).

Drżą ze strachu, Poznań 1982 (wyd. anonimowe, samizdat).

 

almanach grupy „Próby”

 

Imiona powinności. Almanach grupy poetyckiej „Próby”, wstęp J. Kmita, oprac. graficzne R. Jasionowicz, Poznań 1966 (Centralny Klub Studentów „Od Nowa”).

 

szkice, eseje

 

Obroty pamięci, „Nurt” 1966, nr 2, s. 45-46.

Poezja społecznie zaangażowana, „Nurt” 1966, nr 3, s. 43-44.

Dziwny urlop Bosmanmata Kłębucha, „Nurt” 1966, nr 4, s. 46-48.

Oddech zwabiony w kształt, „Nurt” 1966, nr 7, s. 53-54.

Poezja integralna, „Nurt” 1966, nr 9, s. 52-53.

Niekonsekwencje poetyki, „Nurt” 1966, nr 10, s. 45-46.

Na marginesach doskonałej książki, „Nurt” 1966, nr 11, s. 56-57.

Szansa i obowiązek romantyzmu, „Nurt” 1967, nr 4, s. 51-52.

Z rówieśnikami i przeciwko nim, „Nurt” 1967, nr 8, s. 44-45.

Czytelnikowi, któremu, „Nurt” 1967, nr 9, s. 24-25.

Los prekursora, „Oficyna Poetów” 1968, nr 4, 13-17.

Spokojny niepokój, „Nurt” 1968, nr 4, s. 44-47.

Paradoksy awangardyzmu, „Nurt” 1969, nr 12, s. 52-54.

Etymologia świata, w: Za progiem wyboru, pod red. J. Leszina-Koperskiego, Warszawa 1969, s. 45-46.

Muzeum polskiej poezji współczesnej, „Nurt” 1971, nr 1, s. 58-59.

Poezja z pogranicza arbitralności i dialektyki, „Nadodrze” 1971, nr 14, s. 10.

Wygłos pierwszy, „Nurt” 1971, nr 9, s. 33-37.

Trzeba świat traktować surrealistycznie, „Nurt” 1971, nr 12, s. 60-61.

Czy istnieje już poezja lingwistyczna?, „Poezja” 1971, nr 12, s. 47-51.

Młoda poezja: tradycja i kierunek przemian, „Student” 1972, nr 9, s. 18.

Nowe malarstwo a nowa poezja, „Student” 1972, nr 23, s. 16.

Nowa sztuka – stary styl, „Student” 1972, nr 24, s. 13.

Nowe wraca, „Student” 1973, nr 2, s. 20-21.

Vade, „Kwartalnik Artystyczny” 2008, nr 1, s. 63-64.

Tajemnica „Wielkiej liczby”, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 1, s. 61-62.

 

przekłady

 

B. Brecht, Elegie bukowskie i inne wiersze, wybór i przekład R. Krynicki, rysunki W. Wołyński, Poznań 1974 („Galerii O.N.”).

B. Brecht, Elegie bukowskie i inne wiersze, wybór i przekład R. Krynicki, [wydanie poprawione], Poznań 1979 (Witrynka Literatów i Krytyków).

B. Brecht, Elegie bukowskie i inne wiersze, wybór i przekład R. Krynicki, oprac. graficzne W. Wołyński, Warszawa 1980 (Niezależna Oficyna Wydawnicza).

R. Kunze, Nokturn i inne wiersze z lat 1959-1981, wybór i przekład R. Krynicki, Warszawa 1987 (Niezależna Oficyna Wydawnicza).

N. Sachs, Rozżarzone zagadki. Wiersze wybrane / Glühende Rätsel. Ausgewählte Gedichte, wybór i przekład R. Krynicki, Kraków 2006 (a5).

P. Celan, Psalm i inne wiersze / Psalm und andere Gedichte, wybór i przekład R. Krynicki, Fuga śmierci w przekł. S. J. Leca, Kraków 2013 (a5).

J. Sartorius, Zegar szronu i inne wiersze, wybór, przekład i nota R. Krynicki, Kraków 2017 (a5).

H. M. Enzensberger, Spotkanie innego rodzaju. Wiersze, wybór i przekład R. Krynicki, Kraków 2019 (a5).

B. Brecht, Elegie bukowskie i inne wiersze, wybór i przekład R. Krynicki, Kraków 2022 (a5).

 

prace edytorskie

 

P. Celan, Utwory wybrane, przeł. S. Barańczak i in., wybór i oprac. R. Krynicki, Kraków 1998 (Wydawnictwo Literackie).

Z. Herbert, Król mrówek. Prywatna mitologia, oprac. edytorskie tekstu, przypisy i posłowie R. Krynicki, Kraków 2001 (a5).

Z. Herbert, Wiersze wybrane, wybór i oprac. R. Krynicki, Kraków 2004 (a5).

W. Woroszylski, Wiersze 1954-1996, wybór i oprac. R. Krynicki, Kraków 2007 (a5).

W. Szymborska, Miłość szczęśliwa i inne wiersze, wybór R. Krynicki, Kraków 2007 (a5).

Z. Herbert, Wiersze zebrane, oprac. edytorskie R. Krynicki, Kraków 2008 (a5).

Z. Herbert, Król mrówek. Prywatna mitologia, zrekonstruować próbował, przypisami i posł. opatrzył R. Krynicki, [wyd. poprawione i rozszerzone], Kraków 2008 (a5).

Z. Herbert, D. Weinfeld, Listy, z aneksem: Zbigniew Herbert w Jerozolimie, oprac. R. Krynicki, Kraków 2009 (a5).

Z. Herbert, Bajki, oprac. R. Krynicki, Kraków 2009 (a5).

Z. Herbert, Utwory rozproszone. (Rekonesans), wybór i oprac. edytorskie R. Krynicki, Kraków 2010 (a5).

W. Szymborska, Wystarczy, oprac. edytorskie, opis rękopisów i posłowie R. Krynicki, Kraków 2011 (a5).

Z. Herbert, Gesammelte Gedichte, przeł. H. Bereska, K. Dedecius, R. Schmidgall, K. Staemmler, O. J. Tauschinski, oprac. edytorskie R. Krynicki, posłowie M. Krüger, Berlin 2016 (Suhrkamp Verlag).

Z. Herbert, Wiersze wybrane, wybór i oprac. R. Krynicki, wyd. nowe, zmienione, Kraków 2017; integralną częścią publikacji jest płyta z nagraniem spotkania autorskiego Herberta, które odbyło się 11 grudnia 1984 roku w Poznaniu (a5).

Z. Herbert, Utwory rozproszone. (Rekonesans 2), wybrał, w dużej mierze odczytał z autografów i oprac. edytorsko R. Krynicki, Kraków 2017 (a5).

Z. Herbert, Wiersze zebrane. Wydanie nowe, oprac. edytorskie R. Krynicki, Kraków 2021 (a5).


rozmowy


Gdybym wiedział. Rozmowy z Ryszardem Krynickim, oprac. A. Krzywania, Wrocław 2014.

Korespondencja sztuk (rozmowa z Krystyną i Ryszardem Krynickimi, właścicielami Wydawnictwa a5), rozmowę przeprowadziła I. Janowska-Woźniak, „Nowe Książki” 2006, nr 7, s. 80-81.

Język, to dzikie mięso, rozmowę przeprowadziła D. Subbotko, „Gazeta Wyborcza” 2015, nr 109, s. 16.


fotografie


16 × Wisława Szymborska (wybrane fotografie z lat 2006-2011), „Kwartalnik Artystyczny” 2014, nr 1, s. 91-106.

[bez tytułu], „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2, s. 52.

[Tokio, listopad 2008], „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2, s. 74.

Ludzie, koty, miejsca, książki (16 fotografii z lat 2006-2012), „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2, s. 93-108.


varia


po co, [odpowiedź na ankietę: Po co piszę], „Kwartalnik Artystyczny” 1996, nr 1, s. 5 (z portretem autora – rysunek Natalii Krynickiej, 1978).

Podziękowanie, [przemowa z okazji otrzymania Nagrody im. Friedricha Gundolfa], „Zeszyty Literackie” 2000, nr 3, s. 142-144.

Świty, znaki. Dwadzieścia cztery wiersze z lat 1965-2010 czyta autor, nagranie według pomysłu A. Franaszka, Kraków 2013 (dodatek do: „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 26).

Podziękowanie za Nagrodę, „Kwartalnik Artystyczny” 2015, nr 3, s. 81-82.

Ryszard Krynicki & Rdzeń 2, Język, to dzikie mięso (płyta CD), Muzeum Zamek Górków w Szamotułach (2021).

 

* * *

Ocalanie z nicości, Kraków 1983 (niewielki wybór wierszy Krynickiego – opublikowany przez podziemne wydawnictwo Świt bez wiedzy poety). 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

| wybór 

 

książki


A. Świeściak, Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego, Kraków 2004.

Słowa? Tchnienia? O poezji Ryszarda Krynickiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2009.

Pismo chmur. Studia i szkice o poezji Ryszarda Krynickiego, pod red. P. Próchniaka, Kraków 2014.

I. Misiak, Początek zagadki. O labiryntowej twórczości Ryszarda Krynickiego, Warszawa 2015.

 

monografie wybranych zagadnień

 

B. Tokarz, Poetyka Nowej Fali, Katowice 1990.

Określona epoka – Nowa Fala 1968-1993. Wiersze i komentarze, wybrał, ułożył i skomentował T. Nyczek, Kraków 1994.

M. Szulc-Packalén, Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych na przykładzie poezji S. Barańczaka, J. Kornhausera, R. Krynickiego i A. Zagajewskiego, Warszawa 1997.

J. Kozaczewski, Polska tradycja literacka w poetyce Nowej Fali. O poezji Stanisława Barańczaka, Juliana Kornhausera, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego, Kraków 2004.

T. Cieślak-Sokołowski, Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, Kraków 2011.

 

opracowania bibliograficzne

 

K. B. [K. Bator], Krynicki Ryszard, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, t. 4: K, Warszawa 1996.

Z. Miernik, Ryszard Krynicki. Zestawienie bibliograficzne w wyborze, „Poradnik Bibliotekarza” 1996, nr 12, s. 29-31.

 

studia i szkice

 

A. Arno, Dziennik lektur, „Zeszyty Literackie” 2009, nr 4, s. 189-192.

M. Bajerowicz, Zwątpienie czy pewność, „Nurt” 1970, nr 1, s. 59-60.

M. Bajerowicz, Język w stanie oskarżenia, „Nurt” 1971, nr 5, s. 16-19.

M. Baranowska, Barańczak, Krynicki i duch czasu, w: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1995, s. 99-113.

M. Baranowska, Tajemniczy wędrowiec, „Res Publica Nowa” 2005, nr 2, s. 125.

S. Barańczak, Obcość i wspólnota, „Twórczość” 1970, nr 9, s. 111-113.

S. Barańczak, Wspólny język, „Więź” 1974, nr 7/8, s. 231-234.

S. Barańczak, Nie podlegać nicości, „Zapis” 1978, nr 8 (przedruk w: idem, Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978, Paryż 1979).

S. Barańczak, Najmniej słów, „Kultura” 1985, nr 9, s. 114-119.

S. Barańczak, Na nieznanym dworcu, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 36, dodatek: s. 4.

Z. Bieńkowski, Córka Herberta. Poezja i niepoezja, „Tygodnik Kulturalny” 1989, nr 26, s. 12.

M. Bodusz, „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli Cyprian Kamil Norwid we współczesnej polszczyźnie literackiej, "Prace Filologiczne" 2007, t. 52, s. 23-29.

P. Bratkowski, Znikający poeta, „Newsweek Polska” 2013, nr 11, s. 104-105.

R. Chojnacki, „Która ocala”. O liryce Ryszarda Krynickiego, w: idem, Od „mówienia wprost” do „nowej prywatności”. O poezji lat siedemdziesiątych, Warszawa 1984, s. 112-128.

J. Cieślak, Upadek w chaos, „Akant” 2012, nr 11, s. 12-14.

T. Cieślak-Sokołowski, Pytania o Jest, „Dekada Literacka” 2005, nr 3/4, s. 108-116.

T. Cieślak-Sokołowski, Współczesna sytuacja liryczna i poetyki Nowej Fali (Krynicki – Sommer, egzemplum), „Strony” 2010, nr 1, s. 40-52.

T. Cieślak-Sokołowski, Wiersze nie wybrane, „Dekada Literacka” 2010, nr 4/5, s. 168-175.

T. Dąbrowski, Ryszard Krynicki – bez zbędnych słów, „Topos” 2004, nr 6, s. 157-160.

J. Drzewucki, Rana poezji, w: idem, Smaki słowa. Szkice o poezji, Wrocław 1999.

J. Drzewucki, Milczenie we wnętrzu kamienia, „Rzeczpospolita” 2005, nr 6, s. 4 (D).

J. Drzewucki, Między jedną a drugą stroną kartki (o Ryszardzie Krynickim), w: idem, Charakter pisma. Szkice o polskiej poezji współczesnej, Kraków-Warszawa 2015.

J. Dusiło, Kryterium „etycznego” – o poezji Ryszarda Krynickiego, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1988, nr 9, s. 105-114.

J. Dusiło, Rzeczywistość zaprzeczonych reguł. O poezji Ryszarda Krynickiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego: Język Artystyczny” 1990, nr 7, s. 63-78.

J. Dusiło, Etyczny wymiar świata. (Na przykładzie wiersza Ryszarda Krynickiego „Opowiedziałeś się”), w: Wokół 1968 roku. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej, pod red. W. Wójcika, Katowice 1992.

K. Dybciak, Kłopot z nieistnieniem. (Nowa fala w literaturze), „Tygodnik Powszechny” 1974, nr 16 s. 5, 7.

P. Dybel, Miłość i ciało. Dwa sprzeczne zeznania, w: idem, Licytacja. Szkice o nowej literaturze, Warszawa 1981, s. 309-330.

J. Feusette, Nasze życie rośnie naszym czasem, „Opole” 1981, nr 10.

A. Franaszek, Krynicki pod Ścianą Płaczu, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 25, s. 22-23.

I. Gierszał, Od polityki do metafizyki. Na przykładzie poezji Ryszarda Krynickiego, w: Cezury i przełomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku, pod red. K. Krasuskiego, Katowice 1994, s. 159-171.

J. Gizella, Sztuka pamięci, lekcja pokory, „Kwartalnik Artystyczny” 2005, nr 1, s. 149-152.

J. Gondowicz, Młodopoetyckie style i charaktery, „Nowe Książki” 1973, nr 24, s. 8-9.

M. Gumkowski, Sens ucieczki, sens pogoni, „Więź” 1976, nr 9, s. 131-135.

J. Gutorow, Archiwum literackie Ryszarda Krynickiego, „Kwartalnik Artystyczny” 2014, nr 1, s. 152-156.

J. Gutorow, Krynicki, w: idem, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1989 roku, Kraków 2003, s. 37-47.

M. Hałaś, Pod ścianą ze znużenia i mgły, „Śląsk” 2005, nr 11, s. 96.

J. Hartwig, Słówko o poezji Ryszarda Krynickiego, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2, s. 53-55.

W. Jaworski, „Kurz imion własnych”, „Nowy Wyraz” 1973, nr 5, s. 87-94.

E. Kaczyńska, Powinowactwo i odmienność – dwa wiersze o śmierci: „O, przyjdź!” Stanisława Koraba-Brzozowskiego i „Cóż z tego” Ryszarda Krynickiego, „Warsztaty Polonistyczne” 2001, nr 3, s. 88-93.

W. Kaliszewski, Milcząca wolność, „Więź” 1997, nr 5, s. 186-189.

W. Kaliszewski, Sens kamienia i szronu, „Więź” 2006, nr 4, s. 137-140.

A. Kałuża, Grzeszny język i święta mowa, „Studium” 2005, nr 3, s. 156-160.

B. Kierc, „Byt pojedynczy, rozdwojony w sobie”, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2, s. 56-58.

K. Koehler, Nie na kolanach..., „NaGłos” 1991, nr 4, s. 128-133.

J. Kornhauser, Odmiana poezji krytycznej, w: J. Kornhauser, A. Zagajewski, Świat nie przedstawiony, Kraków 1974, s. 173-181.

J. Kozaczewski, Od „dramatu języka” do „tragedii świata”. O języku poetyckim Ryszarda Krynickiego, „Ruch Literacki” 1995, nr 5, s. 605-619.

J. Kozaczewski, Twórczość krytycznoliteracka Ryszarda Krynickiego (wybrane zagadnienia), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2005, nr 5, s. 173-184.

P. Krupiński, Róża nicości. O „magnetycznym punkcie” Ryszarda Krynickiego, „Krasnogruda” 2000, nr 10, s. 138-142.

B. Kryda, Trzy wiersze Ryszarda Krynickiego, „Język Polski w Szkole Średniej” 1992/1993, nr 1, s. 17-24.

M. Kube, Poeta, milczący buntownik, „Rzeczpospolita” 2015, nr 109, s. 14 (A).

K. Kuczyńska-Koschany, Krynicki czyta Norwida, „Ruch Literacki” 2006, z. 4/5, s. 491-505.

K. Kuczyńska-Koschany, J. Roszak, Upominanie – odpominanie. Poznańska synagoga w tekstach poetyckich, „Polonistyka” 2005, nr 6, s. 48-50.

M. Kurecka, Linia ciągła, „Archipelag” 1985, nr 7/8.

J. Kwiatkowski, Dwa słowa o poezji Krynickiego, w: idem, Felietony poetyckie, Kraków 1982, s. 81-83.

M. Larek, Likwiduję Krynickiego (dobre samopoczucie), „Czas Kultury” 2005, nr 3/4, s. 207-209.

B. Latawiec, Drugi akt urodzenia, „Nurt” 1981, nr 2, s. 17, 19.

B. Latawiec, Biały obłok, „Kultura Niezależna” 1989, nr 53

A. Lisiecka, Pokolenie Krynickiego, „Wiadomości” 1979, nr 30, s. 2.

J. Łukasiewicz, Wrażliwości (Ślimak i… wewnątrz kamienia), „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2, s. 79-92.

K. Maliszewski, Krynicki: podajcie dalej, „Odra” 1997, nr 11, s. 128-129.

P. Małochleb, Rzecz wstydliwa, „Nowe Książki” 2015, nr 6, s. 54-55.

J. Markiewicz, Migotliwa wyobraźnia, „Poglądy” 1970, nr 13.

P. Michałowski, Strefy metafizyczne Ryszarda Krynickiego, „Integracje” 1991, nr 27, s. 53-60.

P. Michałowski, Pod żelazną kurtyną obłoków. O poezji Ryszarda Krynickiego, „Pogranicza” 1997, nr 3, s. 39-50.

P. Michałowski, Przebudowany dworzec tekstu, „Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 2, s. 193-196.

A. Michnik, Biały gołąb szeptu (o poezji Ryszarda Krynickiego), „Zeszyty Literackie” 1992, nr 37, s. 81-104.

A. Michnik, Uwagi o wierszach Ryszarda Krynickiego, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2, s. 60-62.

I. Misiak-Broda, Ciche gniazda os, „Res Publica Nowa” 1999, nr 7/8, s. 59-64.

T. Mizerkiewicz, Haiku i chęć pisania, „Kwartalnik Artystyczny” 2014, nr 2, s. 180-184.

A. Morawiec, Lapidarium, „Nowe Książki” 2005, nr 3, s. 11.

A. Morawiec, Pisarska podróż Ryszarda Krynickiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011, z. 14 (2), s. 164-177.

K. Myszkowski, Czyściec ciszy, „Odra” 1990, nr 4, s. 93-94.

K. Myszkowski, R. K., „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2, s. 63-66.

A. Nasiłowska, Konieczność uświadomionej wolności. O poezji Ryszarda Krynickiego, „Więź” 1982, nr 7, s. 87-95.

A. Nasiłowska, Bez granic, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2, s. 66-67.

M. I. Niemczyńska, Krynicki – poeta milczący, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 263, s. 12.

M. I. Niemczyńska, Krynickiego cnota powściągliwości, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 149, s. 8-9 (wydanie: Kraków).

T. Nyczek, Poezje kalekiego świata, „Twórczość” 1974, nr 2, s. 78-92.

T. Nyczek, Głos z planety Fantasmagorii, w: idem, Powiedz tylko słowo. Szkice literackie wokół „pokolenia 68”, Londyn 1985, s. 83-90.

A. Ogrodowczyk, Mag i pustelnik słowa, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1997, nr 3, s. 24.

M. Olszewski, To mówi Krynicki, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 299, s. 12.

W. Oszajca, Zbawić śmierć, „W Drodze” 1992, nr 2, s. 39-43.

D. Pawelec, Ryszard Krynicki: „Język, to dzikie mięso”, w: idem, Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych, Katowice 1994.

K. Pieńkosz, „Nasze życie rośnie”, „Literatura” 1989, nr 6.

S. Piskor, W kręgu nowej sztuki: Ewa Lipska i Ryszard Krynicki, w: Spór o poezję, pod red. S. Piskora, Kraków 1977, s. 98-108.

A. Poprawa, Niepodlegli nicości, „Odra” 2005, nr 10, s. 114-116.

A. Poprawa, Ten, co pisał dla Grechuty, "Gazeta Wyborcza" 2014, nr 62: "Magazyn", s. 36.

B. Poremba-Wolkowa, Ku pojednaniu, „Okolice” 1989, nr 6, s. 8-23.

J. Prokop, „Język to dzikie mięso”, „Nowy Wyraz” 1976, nr 7, s. 112-115.

P. Próchniak, Krynicki: rana istnienia (notatki), w: idem, Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji, Kraków 2011, s. 249-266.

A. Rosé, Migawki i błyski, „Zeszyty Literackie” 2014, nr 4, s. 208-210.

R. Rżany, Po wąskiej ścieżce, „Nowe Książki” 2014, nr 8, s. 84-85.

M. Skwarnicki, I co z tego?, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 30, s. 16.

I. Smolka, Organizm zbiorowy, „Twórczość” 1976, nr 11, s. 106-108.

J. Sochoń, Poezja wiary, „Akcent” 1982, nr 4, s. 36-52.

M. Solecki, Dzieło totalne z samorodkami poezji, „Twórczość” 2005, nr 12, s. 110-113.

M. Stala, Purgatorium. (Na marginesie „Niepodległych nicości”), w: idem, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Kraków 1991, s. 170-179.

M. Stala, Rozmowa w Wenecji, „NaGłos” 1991, nr 4, s. 118-123.

M. Stala, Fiszki poetyckie: Obłok i kamień, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 4, s. 12.

M. Stala, Niepojęte: Jest, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 8, dodatek: s. 12-14.

M. Stala, Byłem tutaj. O jednym wierszu Ryszarda Krynickiego, „Dekada Literacka” 2005, nr 3/4, s. 27-31.

M. Stala, Patrzący jasno, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 45, dodatek: s. 8-9.

A. Stankowska, Dramat języka – dramat słowa, „Arkusz” 1998, nr 1, s. 8-9.

S. Sterna-Wachowiak, Plus ultra. O metafizycznej poezji Ryszarda Krynickiego, „Akcent” 1989, nr 2, s. 86-97.

S. Sterna-Wachowiak, Od Wieży Babel do Zielonych Świątek. O poezji Ryszarda Krynickiego, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1997, nr 3, s. 16-17.

S. Sterna-Wachowiak, Podróż do nieba, „Nowe Książki” 1997, nr 5, s. 10-11.

M. Sukiennik, Świat „niedoistnień” Ryszarda Krynickiego, „Ruch Literacki” 1996, z. 4, s. 455-466.

A. Syguła, Ryszard Krynicki jako programotwórca, „Ruch Literacki” 2003, z. 1, s. 49-59.

L. Szaruga, Poemat rozczłonkowany, „Współczesność” 1970, nr 6.

L. Szaruga, Czytam Krynickiego, „Śląsk” 1997, nr 3, s. 72.

L. Szaruga, Cość (o Ryszardzie Krynickim), w: idem, Wyzwanie (o poezji z przypisami i bez), Toruń 2004, s. 275-308.

L. Szaruga, Siedmioramienne rzeki losów, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2, s. 68-72.

P. Szewc, Notatka o Krynickim, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2, s. 72-73.

W. Szturc, Droga poety, „Nowe Książki” 1990, nr 7, s. 37.

P. Śliwiński, Krynicki: krawędź wiersza, w: P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 2000, s. 75-82.

P. Śliwiński, Depozyt Krynickiego, „Nowe Państwo” 2001, nr 35, s. 44-45.

A. Świeściak, Powolne zanikanie Ryszarda Krynickiego, „Opcje” 1998, nr 1, s. 6-11.

A. Świeściak, Coś ma być, „Opcje” 2005, nr 3, s. 86-87.

A. Świeściak, Wymiary pustki. Ryszard Krynicki, w: idem, Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Kraków 2010, s. 113-146.

T. Sznerch, Próby samookreśleń. (O poezji Stanisława Srokowskiego, Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka), „Poezja” 1972, nr 9, s. 98-106.

B. Tokarz, „Poezja jest jak transfuzyjna krew”, w: idem, Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej, Katowice 1983, s. 171-233.

B. Tokarz, Granice autonomii poezji, „Studio” 1984, nr 5, s. 3-19.

A. K. Waśkiewicz, Akt urodzenia, „Nowe Książki” 1970, nr 5.

A. K. Waśkiewicz, Jednostka – język – rzeczywistość. (O poezji Ryszarda Krynickiego), w: Konfrontacje Literackie 1974. Suplement do „Konfrontacji” 1974, pod red. G. Flejtera i in., Wrocław 1974.

T. Witkowski, Homo soter interior. O „Organizmie zbiorowym” Ryszarda Krynickiego, „Więź” 1977, nr 2, s. 78-95.

D. Wojda, Poezja niemożliwego powrotu. O „Organizmie zbiorowym” Ryszarda Krynickiego, w: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989, pod red. A. Kałuży i A. Świeściak, Kraków 2011, s. 341-360.

T. Wołek, Co zawdzięczam poezji Ryszarda Krynickiego, „Życie” 1997, nr 63, s. 13.

T. Wyrwa-Krzyżański, Z piedestału, „Akant” 2006, nr 9, s. 47-48.

Z. Zarębianka, Ocal mnie, prowadź, „Topos” 2007, nr 1/2, s. 122-125.

E. Zyman, Nie wiem, czy już znam prawdę, „Fraza” 2006, nr 1/2, s. 203-207.

P. Żołądź, Redukcja słów, implozja sensów, czyli „Prawie haiku” Ryszarda Krynickiego, „Fragile” 2014, nr 3/4, s. 59-62.

T. Żukowski, „Róża tym bardziej wyrazistsza im bardziej jej nie ma” – rzecz o poezji Ryszarda Krynickiego, „Czas Kultury” 1988, nr 6, s. 74-79 (vide: sprostowanie błędów druku w: „Czas Kultury” 1988, nr 7).

 

konteksty

 

W. Gutowski, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku, Toruń 1994.

J. Hobot, Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali (1968-1976), Kraków 2000.

K. Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich, Wrocław 2004.

Oneiron. Ezoteryczny krąg artystów z Katowic, oprac. P. Mras, Katowice 2006.

Żywioły wyobraźni poetyckiej pokolenia 68, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i I. Misiak, Kraków 2010.

 

varia

 

A. Nasiłowska, Ryszard Krynicki (nota biograficzna), „Nowe Książki” 1997, nr 5 (s. 4 okładki).

J. Szczęsna, Miejsce dla wiersza, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 281, dodatek: „Magazyn” (nr 48), s. 54-55.

Ludzie polskiej książki, oprac. B. Petrozolin-Skowrońska, „Wydawca” 2002, nr 3, s. 39.

Zapamiętane z rozmowy z Ryszardem Krynickim, która odbyła się w majowe późne popołudnie w domu poety na krakowskim Podgórzu, oprac. D. Kozicka, „Dekada Literacka” 2005, nr 3/4, s. 83-85.

K. Brzechczyn, Twórczość Ryszarda Krynickiego w dokumentach SB, „Niezależna Gazeta Polska” 2007, nr 10, dodatek: Świat kultury w sieci SB. Dodatek specjalny IPN, s. 7-8.

Głosy i glosy na 70. urodziny Ryszarda Krynickiego, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2, s. 53-73 (wśród autorów: K. Herbert, J. Gutorow, P. Kłoczowski, K. Lisowski, M. Rusinek).

R. Krynicki, „język, to obnażone serce”. Niezabliźniony świat. 70 wierszy, całość ułożył i wstępem opatrzył M. Stala, Kraków 2022 [tom zawiera szkice o twórczości Krynickiego autorstwa T. Kunza, P. Próchniaka, M. Stali i P. Śliwińskiego].

 

Paweł Próchniak