Byłem tutaj

 

Byłem tutaj

 

 

Błysk, gasnący hieroglif promienia na murze –

i powtarzane z uporem bezradne zaklęcie

„Kilroy was here” jak naskalne

ryty. We wnęce zmroku bezdomny

rozkłada swoje kartony na nocleg. Nikt

 

odbija się w ścianie.

 

(1992)

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 303

 

 wiersz czyta autor