Czytelnicy poezji apelują

 

Czytelnicy poezji apelują

 

 

Czytelnicy poezji apelują o światło

widoczne w wierszach o zegar o drogę

która cicho na palcach nie deklamując

Majakowskiego posunie się naprzód

Matki proszą o gwiazdę nadziei dla swych synów

którzy rozpoczęli życie od utraty wiary

Ojcowie w szorstkich słowach napominają poetów

Stary człowiek który pamięta pierwszą wojnę światową

przeprasza ponieważ niewiele zrozumiał

ale nie widzi w tych wierszach miłości

Czytelnicy poezji powinniście pomóc poetom

Poezja świeci odbitym światłem

Matki poetów płaczą nad tym samym morzem

Rodzina poety przenosi się do innego miasta

Poeci mówią tak głośno że skóra ich twarzy

pęka jak rękawiczka

Czytelnicy poezji pomagajcie poetom

Zawieście w waszych domach wypukłe lustra

Zakładajcie podręczne biblioteki serca

 

 

wiersz z tomu Sklepy mięsne

cyt. za: Adam Zagajewski, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010, s. 38