Dotknąć

 

Dotknąć

 

 

„Dotknąć istoty rzeczy”.

Śniłem już kiedyś,

że dotykam istoty rzeczy.

Po omacku, od środka,

 

wewnątrz kamienia.

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 366