Dzieciństwo

 

Dzieciństwo

 

 

Give me my childhood again

John Burnside

 

Oddajcie mi moje dzieciństwo,

republikę gadatliwych wróbli,

niezmierzone puszcze pokrzyw

i nocny płacz nieśmiałego puszczyka.

 

Naszą ulicę pustą w niedzielę,

neogotycki czerwony kościół,

który nie sprzyjał mistykom,

łopiany szepczące po niemiecku

 

i spowiedź alkoholika

przed ołtarzem białej ściany,

i kamienie, i deszcz, i kałuże,

w których lśniło złoto.

 

Teraz już wiedziałbym na pewno

jak być dzieckiem, wiedziałbym

jak patrzeć na oszronione drzewa,

jak żyć nieruchomo.

 

 

wiersz z tomu Asymetria

cyt. za: Adam Zagajewski, Asymetria, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 33