Dziś w nocy

 

Dziś w nocy

 

 

…als ein Kranich

P.C.

 

Dziś w nocy odwiedziłem cię w śnie

jako żuraw.

 

(Ty tego nie będziesz pamiętać, kiedy się zbudzisz,

ty tego nie możesz pamiętać –

zawsze jedno pamięta co innego, niż drugie,

zawsze jedno odczuwa inaczej).

 

Dlaczego jako żuraw? Nie wiem.

Ale pragnąłem ciebie, choć nie wiem nawet

czy byłem mężczyzną.

(Ty zresztą miałaś

swojego).

 

Co robiłem? Nic, tylko wołałem niemo

w nadrannej mgle,

 

za siedmioma górami,

za siedmioma lasami,

co wyrosły w tym czasie

między tobą a mną,

 

za siedmioramiennymi rzekami losów –

 

w twoim, czy moim: Nie

 

wiem?

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 382

 

 wiersz czyta autor