Imię Edmund

 

Imię Edmund

 

 

Edmund Husserl, filozof współczesny,

przyjaciel Platona, i Edmund Monsiel,

chory pracownik młyna,

dwaj Żydzi z Europy Zachodniej

i Środkowej umarli już i każdy

może swojemu synowi nadać to imię,

jakby nie zważając na to,

że fioletowa twarzyczka, od której

pęcznieją wszystkie rysunki

Monsiela, jest tylko trochę

zniekształconym portretem Husserla.

 

 

wiersz z tomu Komunikat

cyt. za: Adam Zagajewski, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010, s. 10