Kapitan Nemo

 

Kapitan Nemo

 

 

Czy oprócz mnie ktoś jeszcze zna słowo bezodnia?

Kapitan Nikt, nad płytkim stawem, dwa lata po śmierci Stalina

marzyłem o dwudziestu tysiącach mil podmorskiej żeglugi.

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 347