Komunikat

 

Komunikat

 

 

Jeżeli żyjesz w państwie deficytowym,

w którym wielka ilość przemówień

równoważy wszelkie niedomówienia,

w którym ogrody botaniczne i zielniki

są wzorem poprawności językowej

a ulubioną potrawą ludności

są gołąbki pokoju, jeśli mieszkasz w kraju,

w którym płoną róże, ulice są coraz szybsze,

miasto pochyla się jak słonecznik

i jednomyślnie rosną lasy,

gdzie każdy nosi przy sobie swoją fotografię

i imiona zmarłych, gdzie wyznaje się

ironiczną religię wspomnień i podwójnej wiary,

napisz do mnie; zbieram widokówki,

interesuję się muzyką, malarstwem,

filatelistyką, sportem i poezją.

 

1970

 

 

wiersz z tomu List

cyt. za: Adam Zagajewski, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010, s. 45