Ktoś, Kaspar Hauser

 

Ktoś, Kaspar Hauser

 

 

Ktoś, Kaspar Hauser?

Już nie, ktoś jak któreś z moich innych

niedoszłych ja, niemy Minotaur,

śnił mi się, śnił mnie dzisiejszej

nocy, w swej skamieniałej wędrówce

przez labirynty podziemnych kolei, złóż

 

bandaży i żużla.

 

(1991)

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 304

 

 wiersz czyta autor

 

 

 

przypis autora

Kaspar Hauser (1812-1833), pojawił się i zginął w tajemniczych okolicznościach w Norymberdze. Jak wiadomo, zagadka jego pochodzenia do dzisiaj nie została wyjaśniona. W roku 1978 oglądałem we Wiedniu nakręcony cztery lata wcześniej film Wernera Herzoga Jeder für sich und Gott gegen alle (Każdy sobie i Bóg przeciw wszystkim), znany w Polsce jako Zagadka Kaspara Hausera.