nagle nagi…

 

* * *

 

 

nagle nagi, obudziłem się nagle nagi w kolejce po chleb;

obudziłem się nagle nagi w kościele na lekcji religii;

obudziłem się nagle nagi w klasie na lekcji geografii;

obudziłem się nagle nagi na nieznanym dworcu: bezsenność śnić;

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Akt urodzenia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1969, s. 15