nic, Bóg...

 

* * *

 

 

(Z mistrza Eckharta

czy księgi Zohar?)

 

nic, Bóg

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 285