Nic więcej

 

Nic więcej

 

 

„Polsko, Polsko”.

Nic więcej? Dwa słowa

oddzielone przecinkiem

 

krzywdy i bólu.

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 243