Nota

 

Monografie w toku. Kompendia multimedialne
pod redakcją Pawła Próchniaka

 

„Monografie w toku” to przedsięwzięcie zmierzające do stworzenia serii publikacji sieciowych poświęconych ważnym poetom polszczyzny. Publikacje te pomyślane są jako sukcesywnie uzupełniane kompendia o charakterze monograficznym – prezentujące zarówno podstawowe informacje o życiu i twórczości poszczególnych poetów, jak i pogłębiony opis ich dzieła, a także antologie wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, kalendaria, zestawienia bibliograficz­ne, nagrania audio i wideo oraz ikonografię.

 

Pomysł stworzenia multimedialnych kompendiów życia i twórczości Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego sformułowało Wydawnictwo a5, które sfinansowało przygotowanie i opublikowanie tych kompendiów – z dotacji MKiDN uzyskanej w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” w roku 2014 oraz ze środków własnych.

 


Monografie w toku. Kompendia multimedialne
pod redakcją Pawła Próchniaka

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Lublin 2015-

 

Piotr Śliwiński
Stanisław Barańczak. Monografia w toku
ISBN: 978-83-61298-91-5
ISBN: 978-83-61064-07-7
Lublin 2015

 

Paweł Próchniak
Ryszard Krynicki. Monografia w toku
ISBN: 978-83-61298-90-8
ISBN: 978-83-61064-91-6
Lublin 2015

 

Anna Czabanowska-Wróbel
Adam Zagajewski. Monografia w toku
ISBN: 978-83-61298-87-8
ISBN: 978-83-61064-92-3
Lublin 2015projekt graficzny
Florentyna Nastaj 

system zarządzania treścią
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”