Ocal mnie, prowadź

 

Ocal mnie, prowadź

 

 

Ocal mnie, uchroń, wierna podróży,

od kłamstwa mego i naszej epoki,

Ty mnie strzeż, Aniele i Stróżu,

lecz ty prowadź, Biały Obłoku.

 

Chroń mnie od gromu, nawałnico,

niepokalana prawdo mnie oświeć.

Nie przeocz mnie, gołębico,

kiedy ześlesz nam znak z wysokości.

 

Przebacz mi, zorzo wieczorna,

nie przebijaj, złego snu włócznio.

Szaleństwem mi nie błogosław,

 

obudź mnie, jutrznio.

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 175

 

 wiersz czyta autor