Pamięć

 

Pamięć

 

 

Umarłym przynosimy

znoszone rzeczy

Mówimy do nich słowami

w których brakuje liter

Na grobach sadzimy kwiaty

ale robimy to zbyt zręcznie

jakbyśmy się chełpili

naszym dobrym zdrowiem

Wracając myślimy

najlepiej byłoby

posyłać umarłym paczki

 

 

wiersz z tomu Komunikat

cyt. za: Adam Zagajewski, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010, s. 12