Poezja jest poszukiwaniem blasku

 

Poezja jest poszukiwaniem blasku

 

 

Poezja jest poszukiwaniem blasku.

Poezja jest królewską drogą,

która prowadzi nas najdalej.

Szukamy blasku o szarej godzinie,

w południe lub w kominach świtu,

nawet w autobusie, w listopadzie,

kiedy tuż obok drzemie stary ksiądz.

 

Kelner w chińskiej restauracji wybucha płaczem

i nikt się nie domyśla, dlaczego.

Kto wie, może i to jest poszukiwaniem,

podobnie jak chwila na brzegu morza,

gdy na horyzoncie pojawił się drapieżny okręt

i zatrzymał się, znieruchomiał na długo.

A także momenty głębokiej radości

 

i niezliczone momenty niepokoju.

Pozwól mi zobaczyć, proszę.

Pozwól mi wytrwać, mówię.

Wieczorem pada zimny deszcz.

W ulicach i alejach mojego miasta

bezgłośnie i żarliwie pracuje ciemność.

Poezja jest poszukiwaniem blasku.

 

 

wiersz z tomu Powrót

cyt. za: Adam Zagajewski, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010, s. 226

 

 wiersz czyta autor