Różo

 

Różo

 

 

Jawna tajemnico, prosty labiryncie,

 

beztroska, nieśmiertelna,

złowróżbna różo, ja jeszcze nie chcę,

 

ja jeszcze nie mam prawa umierać.

 

(28 czerwca 1974)

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 159