Są w tobie

 

Są w tobie

 

 

Nie mijasz godzino próby:

są w tobie lata przestępne,

są w tobie minuty ciszy.

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 228