Sklepy mięsne

 

Sklepy mięsne

 

 

Afrykanin a nie Murzyn

nie słyszy się już dziś o Murzynach

którzy zginęli w kopalni węgla

to robotnicy afrykańscy ze zmiażdżonymi

czaszkami spoczęli pod zwałami mózgu

nie słyszy się już dziś o rzeźniku

starym rycerzu krwi

sklepy mięsne oto muzea nowej wrażliwości

urzędnik a nie kat

nie słyszy się już dziś o hyclu

którego nienawidziły dzieci

W dwudziestym wieku pod rządami nowej władzy rozumu

pewne rzeczy już się nie zdarzają

krew na ulicy na maskach samochodów

i na samochodach bez maski

człowiek biały z przerażenia

Europejczyk oko w oko ze śmiercią

Nie słyszy się już dziś o śmierci

zgon a nie śmierć

to jest właściwe słowo

Wymawiam je i nagle spostrzegam

że moje usta wyścielono tekturą

którą dawniej nazywano milczeniem

 

 

wiersz z tomu Sklepy mięsne

cyt. za: Adam Zagajewski, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010, s. 33