Ślepe? Głuche? Nieme?

 

* * *

 

 

Ślepe? Głuche? Nieme?

Niepojęte:

 

Jest.

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 289