Ślepe? Głuche? Nieme?

 

* * *

 

 

Ślepe? Głuche? Nieme?

Niepojęte?

 

Jest. Boli.

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 275