spojrzenie, złoty deszcz...

 

* * *

 

 

spojrzenie, złoty deszcz,

niewidząca, na palcach

przeze mnie przebiegłaś

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 13

 

 wiersz czyta autor