Strzępy listu miłosnego

 

Strzępy listu miłosnego

 

 

gdziekolwiek ciebie spotkam na wysokich słowach

cholera jasna gwiazda

słowa brzmią nocą ostrożniej niż stąpanie

po schodach

mówiłem zwierzę zwierzenia odzierane ze skóry

siódmej skóry potu

w siódmy dzień głodu – pierwszy dzień stworzenia

spojrzenie twoje krzewi się we mnie i rani do krwi

twoje światłe włosy

jasna gwiazda w śniegach w srebrnej sierści szronu

nad gałęziami pożaru

(kocham nie ciebie lecz myśli o tobie)

szczęśliwego nowego głodu

szczęśliwego nowego bólu

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 21