Studniówka

 

Studniówka

 

 

Albo jak przed studniówką mama przyszła na spotkanie

gdzie omawialiśmy program artystyczny wieczoru

i jak tam wystąpiła z pomysłami, które

nam się wydały słabe, staroświeckie,

zupełnie jakby to ona, a nie my, miała zdawać maturę,

którą przecież już raz zdała przed wojną,

z wyróżnieniem, jeśli dobrze pamiętam,

i także wojnę, wszystko na to wskazuje,

zdała z niezłym wynikiem, i jak się wtedy,

podczas tego zebrania, wstydziłem za nią –

natomiast w czasie wojny nie mogłem jej podziwiać

z innych powodów, zupełnie innych,

 

i jak ta asymetria, ta silna asymetria,

przez wiele lat, nawet dziesięcioleci,

nie pozwalała mi jej zobaczyć

w ostrym świetle prawdy,

ostrym i złożonym,

złożonym i sprawiedliwym,

sprawiedliwym i nieosiągalnym,

nieosiągalnym i wspaniałym.

 

 

wiersz z tomu Asymetria

cyt. za: Adam Zagajewski, Asymetria, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 39