Szron

 

Szron

 

 

Szary szron szeptu, skamielina rozpaczy. Kto dosłyszy

cichnący psalm ziemi, nieme nawoływanie się

planet, pożegnanie galaktyk. Czarne słońca

zapadają się w siebie

w nieludzkim

 

milczeniu.

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 313