W tym roku...

 

* * *

 

 

W tym roku

nie zrodziłem owoców

 

tylko liście

co nie dają cienia

 

boję się, Rabbi,

 

boję się, Panie,

 

że mnie przeklnie głodny

 

strudzony

nieskończoną drogą

do Jeruzalem

 

(1986)

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 283