Weź mnie

 

Weź mnie

 

 

Weź mnie do swojego snu.

Niech w nim zostanę.

Niechaj w nim krążę,

póki się nie rozpłynę

 

pod twoimi powiekami.

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 319

 

 wiersz czyta autor