Wiersze

 

z tomu Komunikat
(1972)

 

W pierwszej osobie liczby mnogiej

Imię Edmund

Pamięć

Miasto

Prawda

 

z tomu Sklepy mięsne

(1975)

 

Jak wygląda człowiek, który ma rację

Simone Weil

Sklepy mięsne

Czytelnicy poezji apelują

Filozofowie

 

z tomu List

(1978)

 

Komunikat

Ogień

W encyklopedii znowu zabrakło miejsca dla Osipa Mandelsztama

Mała piosenka o cenzurze

Nie pozwól rozpłynąć się skupieniu

 

z tomu Oda do wielości

(1982)

 

W cudzym pięknie

Gorączka

Oda do wielości

Moi mistrzowie

Żelazo

Schopenhauer płacze

 

z tomu Jechać do Lwowa

(1985)

 

Ogień, ogień

Błyskawice

Jechać do Lwowa

Wielki Piątek w korytarzach metra

Widok Delft

Wędrowiec

Widok Krakowa

 

z tomu Płótno

(1990)

 

Rozmowa z Fryderykiem Nietzschem

Lawa

Elektryczna elegia

Okrutny

Oglądając „Shoah” w pokoju hotelowym, w Ameryce

Simone Weil patrzy na dolinę Rodanu

Płótno

 

z tomu Ziemia ognista

(1994)

 

Palmiarnia

Malarze Holandii

Szybki wiersz

Ziemia ognista

Kos

Pisała w ciemności

Chiński wiersz

 

z tomu Pragnienie

(1999)

 

Mistyka dla początkujących

Houston, szósta po południu

Senza flash

Pełnia lata

Moje ciotki

Square d’Orleans

Autoportret

 

z tomu Powrót

(2003)

 

Karmelicka

Opisy obrazów

Gwiazda

Poezja jest poszukiwaniem blasku

 

z tomu Anteny

(2005)

 

W małym mieszkaniu

U stóp katedry

Spróbuj opiewać okaleczony świat

Brama

Europa w zimie

Zawieja

 

z tomu Niewidzialna ręka

(2009)

 

Kawiarnia

Vita contemplativa

Pierwsza Komunia

Autoportret w samolocie

Teraz, kiedy straciłeś pamięć

Zasypiając nad tomem Kawafisa

  

z tomu Asymetria

(2014)

 

Poeci to presokratycy

O mojej matce

Dzieciństwo

Studniówka

Pomarańczowy notes