Wiersze

 

z tomu Korekta twarzy

(1968)

 

Znaleźć dla niej nową mowę

Pismo

 

z tomu Jednym tchem

(1970)

 

Źrenica, w której byłem

Nie

 

z tomu Dziennik poranny

(1972)

 

Kolęda

Bo tylko ten świat bólu

 

z tomu Sztuczne oddychanie

(1974)

 

13. Piosenka spod podłogi

 

z tomu Ja wiem, że to niesłuszne

(1977)

 

Całe życie przed tobą

A tak niewiele brakowało

 

z tomu Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu

(1980)

 

Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka

10.12.79: Śnieg I

18.12.79: Śnieg II

29.12.79: Śnieg III

30.1.80: Śnieg IV

4.2.80: Śnieg V

15.2.80: Śnieg VI

 

z tomu Atlantyda

(1986)

 

Grażynie

Kwestia rytmu

 

z tomu Widokówka z tego świata

(1988)

 

Pan Elliot Tischler

Wrzesień 1967

Widokówka z tego świata

Żeby w kwestii tej nocy była pełna jasność

 

z tomu Podróż zimowa

(1994)

 

XIII

XIV

 

z tomu Chirurgiczna precyzja

(1998)

 

Z okna na którymś piętrze ta aria Mozarta

Od Knasta

Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził

 

z tomu Jednym tchem

(1970)

 

Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej