Wysoko zaszedłeś

 

Wysoko zaszedłeś

 

 

Wysoko zaszedłeś, mój ślimaczku,

na najwyższy liść czarnego bzu!

 

Ale pamiętaj: już koniec września.

 

(Berlin Zachodni, wrzesień 1979)

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 190