XIII

 

XIII

 

 

Mój zegarku, niepotrzebnie drwisz:

no, o czym znów zapomniałem dziś

na śmierć?

No, o czym znów zapomniałem dziś

na śmierć,

na śmierć?

 

Mam wziąć pigułkę? wysłać czek?

Obalić Zło? wynaleźć lek

na śmierć?

na śmierć?

 

Mam wziąć pigułkę? wysłać czek?

a śmierć? a śmierć?

I skazać Zło, i znaleźć lek

na śmierć?

na śmierć?

 

Czy to elektroniczne „bip”,

czy jakiś inny mowy typ

zna śmierć?

czy jakiś inny mowy typ

zna śmierć,

zna śmierć?

 

Czy szept, czy wagnerowski głos?

I czy do powiedzenia coś

ma śmierć,

ma śmierć?

Czy szept, czy wagnerowski głos

ma śmierć,

ma śmierć?

I czy do powiedzenia coś

ma śmierć,

ma śmierć?

 

 

wiersz z tomu Podróż zimowa

cyt. za: Stanisław Barańczak, Wiersze zebrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2006, s. 403-404

 

 wiersz czyta Marek Kondrat