Zaśnij

 

Zaśnij

 

 

Zaśnij, obawo. Nie śnij.

Jeżeli nie możesz inaczej,

 

śpij z otwartymi oczami.

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 197