Silniejsze od lęku

 

Silniejsze od lęku

 

 

„Czym jest poezja, która nie ocala

narodów ani ludzi?"

Czesław Miłosz

 

Czym jest poezja, co ocala?

Jedynie imiona, cienie

ludzi i rzeczy?

 

Czym więcej być może, jeżeli nie trwożnym

jak bicie śmiertelnego serca,

silniejszym od lęku przed nędzą i śmiercią

głosem

 

sumienia? którego narody i ludzie,

którego nieludzkie wojny i pogromy

nie potrafią zabić ni

 

zniweczyć?

 

 

cyt. za: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 217